تلفن تماس 44264265 - 051
     

بیادآن کیمیاگر عشق و معرفت

بیادآن کیمیاگر عشق و معرفت
بانوی مهر
آن یادگار نغمه های شعر
روایت پردازدلهای عاشق
آن محیط فضل وآداب
ودرجمع کمال شمع اصحاب
در سومين سالروز سفرت ( پنجم اسفند ماه )
یادت جاودانه باد.❤️❤️❤️

 

 

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867