تلفن تماس 44264265 - 051
     

تسلیت

دوست عزيز و همراه صميمی
جناب آقای احسان افسریان
سفر جاودانه پدر عزيزتان را
تسليت عرض نموده

و از خداوند بزرگ براي شما و خانواده بزرگوارتان توكل و صبر و برای روح بلند ايشان آرامش و شادی آرزو می كنيم .

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867