تلفن تماس 44264265 - 051
     

اعضای محترم انجمن بانوان خانه باران

اعضای محترم انجمن بانوان خانه باران

با توجه به شيوع كرونا و شرايط حاكم
تقاضا داريم چنانچه مايل هستيد مبلغ ماهانه التفاتي
خود را به شماره كارت خانه باران ارسال بفرماييد .
از لطف و همراهي صميمانه شما سپاسگزاريم .

شماره حساب:
۴۰۰۹۷۱۱۹۷۶
شماره کارت:
۶۱۰۴-۳۳۷۶-۵۲۰۸-۳۱۴۶

با تشکر
پایدار باشید

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867