تلفن تماس 44264265 - 051
     

تولد فرزانه ای از جنس ناب انسانیت

روز تولدت بهانه ای شد تا بهترین شادیهایمان را تقدیم حضورت کنیم.

تولد فرزانه ای از جنس ناب انسانیت، زیباترین میلاد ، در زیباترین خانه(خانه باران)جایی که باید نگریست، باید با دقت بر عشق وایثار نگریست، وما همه شاهد بودیم که چطور عمر گرانمایه را نثار کردی واز تو آموختیم که میشود همپای رنگین کمان در باران قدم زد . آنچه شایسته ی توست خواهانیم ، دل یک دانه ات سبز و بهاری، روزگارت خوش باد ،میلادت مبارررررک . انجمن بانوان نیکو کار وپرسنل خانه ی باران.

 

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867