تلفن تماس 44264265 - 051
     

بازديد مهربانانه جناب آقاي عزيز محمدي

بازديد مهربانانه جناب آقاي عزيز محمدي
شركت تكنوآلومينيوم


كه زحمت ساخت پنجره ها رو بعهده داشتند ، جهت اندازه گيري و ساخت توري درو پنجره ها

 

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867