تلفن تماس 44264265 - 051
     

در جهاني كه زيبايي كيمياست

سعي كردم اندك تأثيري در زيباتر كردن اين دنيا داشته باشم ؛


در اين مسير انسانها ديدم ،
درسها خواندم ،
ملاقاتها داشتم ، سفرها كردم ، دوستها يافتم ،
آزارها ديدم ،
چوب ها از لاي چرخ درآوردم ،
عبادتها كردم ،
عشق ها ورزيدم
و تازه فهميدم چقدر كوچكم ...

دوستتان دارم ، دوستان صبور و يكدلم

با ارادت
فرزانه سليماني
آذرماه ٩٩

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867