تلفن تماس 44264265 - 051
     

روز جهانی معلولین مبارک باد

دوستان يكدلم
لازم ميدونم در اين لحظات آخر روز جهاني معلولين
از تك تك شما عزيزان براي وجود مملو از عشقتون كه لحظه به لحظه براي بهتر زيستن ناتوانان عزيز نثارشان مي كنيد سپاسگزاري كنم .

تا جهان باشد شما خوبان برقرار و پايدار باشيد 

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867