تلفن تماس 44264265 - 051
     

رنگ عشق

بعضیا رنگ عشقن
بعضیا رنگ نور و امید


هستند کسانی هم که از جنس تاریکی و سیاهی اند
تو در هر معاشرتی بخشی از وجود خودتو به یک رنگی میسپاری
پس دقت کن تا آدمای اطرافت از جنس رنگین کمون باشن
چون اینجوریه که توام میدرخشی

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867