تلفن تماس 44264265 - 051
     

فرش پهن کنید

 

فرش پهن کنید

دامن بگسترانید

دست زیر آسمان نگه دارید

حق یادش است که میوه های نیکی را

تک تک به فرش و دامن و دستانتان سرازیر بکند

                                                                  (پژمان جوزی)

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867