عروسی دختر بارانی در خانه باران

آغاز زندگي مشترك دختر باراني
در خانه باران رقم خورد .....

و اين اتفاق شاد و مقدس همزمان شد با سفر جاودانه عمه عزيزم ،
و من راهي جز همنوا شدن با واقعيت زندگي نيافتم ....
پس با آن همراه شدم
و شادي را براي هر دو واقعه آرزو كردم ...
يكي زندگي شاد
و ديگري
روانش شاد .....

 

فرزانه سلیمانی

 

نقشه گوگل - پایین سایت

© 2018 خانه باران | طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه 09159079867