تلفن تماس 44264265 - 051
     

به اشتراک بگذارید

ياران دوست داشتني درود بر شما

عزيزان همدل شويم و بار سنگين هزينه روشنائي خانه باران را به مبلغ

" دويست هيجده ميليون تومان"

فراهم كنيم
بياييد با هم باشيم و تلاش كنيم حداكثر مبلغي را كه مي توانيم در مدت زماني كه فرصت داريم جمع آوري كنيم .

همراه شويد :
١- حداقل ده هزار تومان اهداء كنيد
٢-اين پست را براي ده نفر بفرستيد
٣-اين پست را در پيج يا استوري اينستاگرام خود بگذاريد .

" خيرتان قبول "

فرزانه سليماني

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867