تلفن تماس 44264265 - 051
     

فقط 40 روز فرصت باقیست

سلام دوستان نيك انديش و صميمي

از اعتماد و مهر بي پايان يك يك شما خوبان متشكرم

اميد كه منت بگذاريد و اين همراهي و پويايي صميمانه را ادامه دهيم تا حداكثر مبلغي را كه
مي توانيم در مدت زماني كه فرصت داريم جمع آوري كنيم .

همراه شويد :
١- حداقل ده هزار تومان اهداء كنيد
٢-اين پست را براي ده نفر بفرستيد
٣-اين پست را در پيج يا استوري اينستاگرام خود بگذاريد .

" خيرتان قبول "

فرزانه سليماني


 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867