تلفن تماس 44264265 - 051
     

سپاس فراوان

بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

برخیز و دست خسته این شهر را بگیر
بی دست مهربان تو این شهر سنگی است

باران بهانه بود

که تو زیر چتر من

صفحه6 از50
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867