دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

برخیز و دست خسته این شهر را بگیر
بی دست مهربان تو این شهر سنگی است

باران بهانه بود

که تو زیر چتر من

اشرف قندهاری (بهادرزاده) در سال ۱۳۰۱ در شهر مشهد به‌دنیا آمد.

گاه يك تصوير

1 مرداد 1398

گاه يك تصوير
گاه يك ترانه
گاه يك نگاه

دستت را به من بده میخواهم تو را به باغ آرزوها ببرم تا ببینی روی تمام گلها ودرخت ها نام تو را نوشته ام...

اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست رهروي بايد  جهانسوزي نه خامي بي غمي

صفحه6 از50
 

نقشه گوگل - پایین سایت

© 2018 خانه باران | طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه 09159079867