تلفن تماس 44264265 - 051
     

من طربم طرب منم
زهره زند نوای من
عشق میان عاشقان
شیوه کند برای من

7شهریور 1396

7 شهریور 1396

بيش از يكماه ست كه يكديگر را نديده ايم،

در ماشين را كه باز مى كند عطر نعنا و گل سرخ در سرم ميپيچند...

8 شهریور 1396

8 شهریور 1396

گزارش تصویری از پیشرفت تاسیسات خانه باران سبزوار

4 شهریور 1396

4 شهریور 1396

از ميان آهن و دود
ميفرستم به اهل عشق درود
به هر كس كه اهل آزادي است
اهل شور آفريني و شادي است ...

31 مرداد 1396

31 مرداد 1396

تا ميتوانيد غافلگيرش كنيد
درست در لحظه اى كه فكرش را هم نميكند!

مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان
ذوق كردنش را با دقت ببينيد

27 مرداد 1396

27 مرداد 1396

دلتنگم ....
خدايا دلم مرهمي ميخواهد از جنس خودت ......

26 مرداد 1396

26 مرداد 1396

ايمان همه چيز را محكم و قطعي ميكند ،   

و

عشق همه چيز را آسان ميكند .

25 مرداد 1396

25 مرداد 1396

گونه های تَر من ،
دست پر از مِهر کسی را حس کرد
سر من ناز و نوازشها دید
یک نفر نام مرا زیبا برد...
و به اندازه ی قلبم
دل او نیز تپید...!

حمید مصدق

24 مرداد 1396

24 مرداد 1396

پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ :
ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ
ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻳﺴﺖ ،
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍریم…

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867