تلفن تماس 44264265 - 051
     

به مناسبت 13 آذرماه 1398 روز جهانی معلولین

بوستان عاشقان سرسبز باد
آفتاب عاشقان تابنده باد

مهربان یارِان باراني؛

با مهر آمدید و چراغ این خانه را با صفای بیکران وجودتان روشن کردید.

23 آبان 1398

23 آبان 1398

شنبه 18 آبان

18 آبان 1398

برگزاری جلسه انجمن بانوان و بازدید انجمن از آسایشگاه

صفحه7 از57
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867