تلفن تماس 44264265 - 051
     


خانه دلتنگِ غروبی خفه است
من به خود گفتم یک روز گذشت
«زود بر خواهد گشت.»

یاریمان کنید

13 ارديبهشت 1399

ما را درجهت تهیه کولرهای خانه باران یاری کنید

روز جهاني كارگر بر تمامي كارگران زحمتكش در ايران و سراسر دنيا مبارك ❤️

ادامه کار نمای خانه باران

جمعه پنجم اردیبهشت

5 ارديبهشت 1399

دوست بسيار عزيز و همراه لحظه هاي سخت و هموار جناب آقاي اصغر حيدري نازنين
تولدتون رو صميمانه تبريك عرض مي كنيم

شروع کار نمای خانه باران و بازدید جناب آقای مهندس سید هادی زرقانی

صفحه7 از61
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867