تلفن تماس 44264265 - 051
     

یاران بارانی

7 فروردين 1396

حضور سبز و صميمانه ياران باراني ، در هواي باراني ، در خانه باران در هفت مین روز از سال 1396

چشم به راه

15 بهمن 1395

در میـان شما کسـی هـست کـه با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری قـرار داشـته بــاشد ؟
خانه باران چشم به راه کمک های شما نیکوکاران عزیز است ...

برای ادامه روند ساخت خانه باران از کل مردم این درخواست کمک کرده ایم با طرح اهدای یک لبخند بارانی به مبلغ 50 هزار تومان که در انتهای ساخت خانه

بازدید مهندس موسوی و خواهر گرانقدرشان از مجموعه خیریه خانه باران نوید بخش روزهای روشن و پر امیدی برای این موسسه خیریه می باشد.

صفحه61 از61
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867