تلفن تماس 44264265 - 051
     

6 آبان 1398

6 آبان 1398

براي چندمين بار از ايمان ، عشق و اعتماد شما خوبان
بويژه شما اهالي خوب تهران 
كه صميمانه همراه شديد و كمك كرديد كه بتوانم تعهد مبلغ ٢١٨ ميليون تومان هزينه روشنايي خانه باران را بموقع پراخت كنم
بينهايت سپاسگزارم
و در برابر وجود پر از مهرتان سر تعظيم فرود مي آورم .

با مهر و خرد
فرزانه سليماني
اوال آبانماه ١٣٩٨

جناب آقاي مهندس برادران عزيز فرماندار محترم و دوست داشتني سبزوار 

سفر جاودانه مادر عزيز و بزرگوارتان را صميمانه تسليت عرض ميكنم ،
اميد كه روح بلندشان در آرامش و از خداوند براي حضرتعالي و خانواده محترم توكل و صبر خواهانم .
با احترام
فرزانه سليماني

صفحه8 از57
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867