تلفن تماس 44264265 - 051
     

25 مهرماه 1398

25 مهر 1398

متاسفانه با خبر شديم كه دوست و همراه عزيزمان
سركار خانم عشرت ميرمعظمي
پر كشيد و از بين ما رفت ...
براي روح بلندش آرامش و شادي آرزو ميكنيم و براي بازماندگان صبر و تحمل

ديدار با فرمانده نيروي انتظامي سبزوار بمناسبت هفته نيروي انتظامي

دریافت تابلو برق های خانه باران

 

بازدید دوست عزیز و صمیمی جناب آقای علی خیرآبادی از خانه باران

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867