تلفن تماس 44264265 - 051
     

و او به شیوهٔ باران
پر از طراوت تکرار بود!
و او به سبک درخت
میان عافیت نور
منتشر میشد.

سیر کنید گشنه را
آب دهید تشنه را
دور کنید غصه را
عید خدا میرسد

دوستان عزيز و ياران باراني هميشه همراه
با ياري خداي بزرگ و به لطف همراهيهاي بي دريغ و صميمانه شما خوبان
در آستانه افتتاح خانه باران قرار گرفته ايم ،

شنبه 4 خرداد

4 خرداد 1398
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867