جلسه انجمن بانوان

26 فروردين 1398

جلسه انجمن بانوان

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار 

برگزاری جلسه انجمن بانوان نیکوکار

وقت بخیر
از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند در جلسه ی انجمن بانوان نيكو كار
شركت فرمايند دعوت ميشود كه در ساعت ۹:۴۵
روز دوشنبه ١٩ آذرماه

وقت بخیر
از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند همراه خانه باران سبزوار باشند
دعوت می شود به حضور در جلسه ی دوشنبه ۱۶ مهر
ساعت ۹:۴۵ صبح

جلسه انجمن بانوان 15 مرداد 1397

صفحه1 از5
 

نقشه گوگل - پایین سایت

© 2018 خانه باران | طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه 09159079867