تلفن تماس 44264265 - 051
     

برگزاری جلسه انجمن بانوان و بازدید انجمن از آسایشگاه

برگزاری جلسه انجمن بانوان

جلسه انجمن بانوان

26 فروردين 1398

جلسه انجمن بانوان

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار 

برگزاری جلسه انجمن بانوان نیکوکار

وقت بخیر
از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند در جلسه ی انجمن بانوان نيكو كار
شركت فرمايند دعوت ميشود كه در ساعت ۹:۴۵
روز دوشنبه ١٩ آذرماه

صفحه1 از5
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867