برگزاری جلسه انجمن بانوان

جلسه انجمن بانوان

26 فروردين 1398

جلسه انجمن بانوان

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار 

برگزاری جلسه انجمن بانوان نیکوکار

وقت بخیر
از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند در جلسه ی انجمن بانوان نيكو كار
شركت فرمايند دعوت ميشود كه در ساعت ۹:۴۵
روز دوشنبه ١٩ آذرماه

وقت بخیر
از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند همراه خانه باران سبزوار باشند
دعوت می شود به حضور در جلسه ی دوشنبه ۱۶ مهر
ساعت ۹:۴۵ صبح

جلسه انجمن بانوان 15 مرداد 1397

صفحه1 از5
 

نقشه گوگل - پایین سایت

© 2018 خانه باران | طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه 09159079867