تلفن تماس 44264265 - 051
     

اعضای محترم انجمن بانوان خانه باران

با توجه به شيوع كرونا و شرايط حاكم
تقاضا داريم چنانچه مايل هستيد مبلغ ماهانه التفاتي
خود را به شماره كارت خانه باران ارسال بفرماييد .
از لطف و همراهي صميمانه شما سپاسگزاريم .

برگزاری جلسه انجمن بانوان

برگزاری جلسه انجمن بانوان و بازدید انجمن از آسایشگاه

برگزاری جلسه انجمن بانوان

جلسه انجمن بانوان

26 فروردين 1398

جلسه انجمن بانوان

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار 

صفحه1 از6
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867