تلفن تماس 44264265 - 051
     

دعوت به جلسه انجمن بانوان نیکوکار

وقت بخیر
از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند در جلسه ی انجمن بانوان نيكو كار
شركت فرمايند دعوت ميشود كه در ساعت ۹:۴۵
روز دوشنبه ١٩ آذرماه


به آدرس:سبزوار، ابتدای مطهری ۱۰ حضور داشته باشید

شماره تماس : ۰۵۱۴۴۶۷۰۸۷۱
در صورت تمایل جهت شرکت در جلسه با وسیله شخصی
ساعت ده صبح
كيلومتر ٤ جاده اسفراین دفتر
خانه باران منتظر حضورتان هستیم
۰۹۱۵۸۲۹۲۱۸۲

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867