تلفن تماس 44264265 - 051
     

جلسه انجمن بانوان

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار 


جهت اهدای ۱۷ لبخند بارانی به مبلغ ۸۵۰ هزار تومان به نام سرکار خانم ها
پرستو . ج دو لبخند بارانی
صدیقه . ا دو لبخند بارانی
معصومه ‌. س یک لبخند بارانی
مرحوم امراله .ص یک لبخند بارانی
مرحومه گوهر . د یک لبخند بارانی
الناز . ک یک لبخند بارانی
کیاناز . ک یک لبخند بارانی
ناهید . م چهار لبخند بارانی
شهناز . ز یک لبخند بارانی
فرح . م یک لبخند بارانی
حبیبه . ز یک لبخند بارانی
و آقای معین. ق یک لبخند مهربانی
و ۶ لبخند تجمیعی به مبلغ ۳۲۰ هزار تومان
مجموعا ۲۳ لبخند بارانی به مبلغ ۱۱۷۴۰۰۰۰ ریال

به تاریخ۱۳ اسفند ماه ۹۷

 

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867