تلفن تماس 44264265 - 051
     

سپاس از انجمن بانوان نیکوکار خانه باران سبزوار جهت اهدای مبلغ 5میلیون و پانصد هزار ریال در دومین جلسه سال 1396 به تاریخ 27 اردیبهشت

وقتی باران
به دیوارِ کاهگلیِ خاطره ها می زند؛
عطـــرِ تو از کوچـه های بهـــار می آید...

#مینا_آقازاده

صفحه6 از6
 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867