وقت بخیر
از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند همراه خانه باران سبزوار باشند
دعوت می شود به حضور در جلسه ی دوشنبه ۱۶ مهر
ساعت ۹:۴۵ صبح

جلسه انجمن بانوان 15 مرداد 1397

سپاس از حضور سبزتان

فرزانه سلیمانی

از اعضای محترم انجمن بانوان نیکوکار و بانوان عزیزی که تمایل دارند همراه خانه باران سبزوار باشند

صفحه2 از5
 

نقشه گوگل - پایین سایت

© 2018 خانه باران | طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه 09159079867