تلفن تماس 44264265 - 051
     

گزارش مالی تابستان 1396

بنام خداوند باران و مهر

اولین گزارش مالی ارائه شده در سال 1396 مربوط به تابستان 1396 


مؤسسه اي كه ملقب به "باران" است، با دستان پر مهرتان می خواهد خانه ی بنا کند برای پسرهایی که شما، تنها قهرمان های زندگی آنان هستید و با توجه به تصمیات هیات مدیره ی خانه باران ما به پاس ا بزرگواری و اعتماد شما عزیزان گزارش مالی هر فصل را در اختیارتان می گزاریم .

 

 

© 2018 خانه باران  |  طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه - عدالت مجاوری 09159079867