گزارش مالی تابستان 1396

بنام خداوند باران و مهر

اولین گزارش مالی ارائه شده در سال 1396 مربوط به تابستان 1396 


مؤسسه اي كه ملقب به "باران" است، با دستان پر مهرتان می خواهد خانه ی بنا کند برای پسرهایی که شما، تنها قهرمان های زندگی آنان هستید و با توجه به تصمیات هیات مدیره ی خانه باران ما به پاس ا بزرگواری و اعتماد شما عزیزان گزارش مالی هر فصل را در اختیارتان می گزاریم .

 

 

نقشه گوگل - پایین سایت

© 2018 خانه باران | طراحی و پشتیبانی وب سایت: مهندسی پارسه 09159079867